CÁC KHÓA HỌC SẮP TỚI
Hiện có 04 công việc dành cho bạn
FPT tuyển dụng Middle/Senior Tester02 trở lên 10M->20M

FPT Da Nang| FPT Complex, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ĐN

Ngày đăng tuyển: 13/08/2022
Ngày hết hạn: 31/10/2022
Số lượng tuyển: 04
LOTUS QA tuyển dụng 2 Test leader Thỏa Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS QUALITY ASSURANCE| Tầng 14,17 toà MDComplex 68 Nguyễn Cơ Thạch Nam TL

Ngày đăng tuyển: 17/08/2022
Ngày hết hạn: 17/08/2023
Số lượng tuyển: 02
LOTUS QA tuyển dụng 5 Senior Automation Tester 40M

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS QUALITY ASSURANCE| Tầng 14 -17 toà MD Complex 68 Nguyễn Cơ Thạch

Ngày đăng tuyển: 17/08/2022
Ngày hết hạn: 17/08/2023
Số lượng tuyển: 05
LOTUS QA tuyển dụng 15 Junior tester 20M

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS QUALITY ASSURANCE| Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Ngày đăng tuyển: 17/08/2022
Ngày hết hạn: 17/08/2023
Số lượng tuyển: 15